Přesné nastavení výšky

Zierer používá lineární polohovací senzory společnosti Turck s IO-Link rozhraním.

Na kolotoči Flying Fish, firma Zierer Karussell- und Spezialmachinenbau GmbH dříve měřila vodorovnou polohu ramen s gondolami pomocí řady senzorů přiblížení. Nicméně pět senzorů na každém z dvanácti hydraulických válců, montáž, kalibrace a implementace do řízení pohybu bylo opravdu komplikované, zvlášť když mohlo být měření výšky pouze přibližné. Nyní firma Zierer používá indukční lineární polohovací senzory od společnosti Turck, které mají analogový výstup a lze je nastavit z PLC pomocí IO-Link.

  • Indukční lineární polohovací senzory zajišťují spolehlivé snímání polohy ramena s gondolou

  • 1000mm lineární polohovací senzor od společnosti TURCK nyní dává přesnou polohu ramene

  • S krátkými slepými zónami, IP67 a bezkontaktním principem, je senzor LI vhodný pro náročné použití

Kolotoče nemohou být pro hosty pouze zábavné, ale také musí být bezpečné. V tomto odvětví jsou požadavky často vyšší, než v běžné průmyslové výrobě. "Koneckonců je to osobní doprava," zdůrazňuje výkonný ředitel Wolfgang Brück. Klasikou, kterou Zierer nabízí je kolotoč Flying Fish. Na tomto kolotoči sedí pasažéři ve dvanácti gondolách ve tvaru ryby. Připevněnými kovovými rameny se gondoly otáčí okolo středu kolotoče. Dvanáct gondol ve tvaru ryby je uspořádaných do hvězdy a lze jimi pohybovat nahoru a dolů hydraulikou na rameni.

Za účelem určení vodorovné polohy ramen používal Zierer dříve pět senzorů na každém hydraulickém pístu. Ačkoliv to zajistilo bezpečný provoz, montáž senzorů a jejich seřízení bylo poměrně náročné.

Alternativní lineární polohovací senzor

Řešení používající lineární snímání polohy bylo zvažováno v říjnu 2011. Zierer hledal lineární polohovací senzory, které měří pohyb pístu hydraulického pálce v celkové délce až 1000 milimetrů. Kromě testování senzorů jiných výrobců testoval projektový tým v Ziereru také indukční lineární polohovací senzor LI-Q25 společnosti Turck.

LI-Q25 má velmi krátké mrtvé zóny, protože snímací elektronika je po celé délce senzoru. Systém je aktuálně jediným systémem tohoto typu na trhu. Zierer byl přesvědčen výsledky testu senzoru od společnosti Turck. Dokonce i při rychlých pohybech, kdy vznikají odstředivé síly, senzor spolehlivě určí polohu snímacího elementu a převede ji na analogový signál 4...20 mA. Řídicí systém ze signálu určí přesnou polohu ramene. Projektový manažer Klaus Gäck shrnuje: "Pro nás je velice důležitá kvalita a spolehlivý provoz. Lineární polohovací senzor společnosti Turck se zdál být tou pravou volbou."

Nastavení pomocí IO-Link

Navzdory pozitivnímu testu, byly později upřesněny další dva požadavky: kvůli bezpečnosti požadoval Zierer také možnost indikace jakýchkoliv poruch snímacího elementu. I přesto, že LED na senzoru zobrazuje, když je snímací element mimo dosah, chtěl Matthias Niedermeiser (zodpovědný za elektrické provedení) výstup tohoto signálu do řídicího systému. Zde zapůsobil senzor LI díky schopnosti parametrizace pomocí IO-Link. IO-Link rozhraní umožňuje z kontroléru definovat měřicí rozsah, invertovat výstup nebo využívat speciální výstupní signály jako jsou signály poruch.

Zierer měl i požadavek s ohledem na hodnotu MTBF (interval mezi poruchami). Analýza v souladu se směrnicí SN 29500 (Ed. 99) určila, že senzor může pracovat po 138 let bez poruchy. Výkonný ředitel Brück byl také přesvědčen kvalitou: "Senzor nešetří pouze investiční náklady, ale také zvyšuje použitelnost kolotoče a přispívá k vyšší provozní spolehlivosti."

 

Select Country

Turck worldwide

to top