Decentralizovaná automatizace v Ex prostředí

Ex certifikát řady I/O TBEN-S a TBEN-L s krytím IP67 nám umožňuje realizovat decentralizovanější řešení v celém rozsahu, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhody decentralizované automatizace si získávají stále více uživatelů v oblasti výroby strojů a zařízení. Decentralizovaná řešení nabízejí výhody z hlediska flexibility a doby uvedení na trh, zejména při navrhování a projektování modulárních koncepcí strojů, a to díky přejímacím zkouškám ve výrobním závodě v autonomním režimu. Výhody lze nyní využít i v Ex oblastech.

Připojení jiskrově bezpečných signálů v zóně 2 bez rozváděče

Společnost Turck nabízí integrovaný systém s krytím IP67 pro jiskrově bezpečné signály z oblastí s nebezpečím výbuchu, přičemž uživatelé, kteří potřebují připojit menší počet signálů, používají izolační převodníky s krytím IP67 a izolační spínací zesilovače z produktové řady IMC.

Zákaznické výhody

  • Úspora času, protože moduly lze použít přímo v terénu bez ochranného krytu.
  • Vysoká úroveň bezpečnosti díky montáži v zóně 2 v bezprostřední blízkosti strojů nebo zařízení
  • Jednoduché a bezpečné zapojení pomocí konektorů M12
  • Jediné integrované řešení s krytím IP67 pro Ex oblasti na trhu

  • Decentralized connection of dual sensor signals from Zone 0/1 

  • Pigging systems for separation can be decentralized automated without the need for a control cabinet

  • Working in Ex areas without a control cabinet: Decentralized automation infrastructure up to Zone 0/1

Připojení lze provést přímo k I/O stanici TBEN pomocí připravených kabelů s konektory M12. To zajišťuje jednoduché a bezpečné připojení i v náročných provozních podmínkách. Jiskrově bezpečné signály se obvykle přenášejí z Ex zóny 0 nebo 1. Moduly IMC lze namontovat přímo v zóně 2, takže umožňují instalaci na úrovni stroje nebo zařízení. Tím se snižuje vzdálenost k zařízení Ex, a tedy i negativní vliv kabeláže na výpočet obvodu Ex.

Kompletní IIoT ekosystém pro zónu 2

Vzhledem k tomu, že v provedeních TBEN-L a TBEN-S je nabízen téměř celý ekosystém IIoT, mohou uživatelé implementovat bezpečnostní, RFID, IO-Link nebo řídicí řešení (dokonce včetně připojení ke cloudu) přímo v zóně 2 bez rozváděče. Pro použití I/O řešení v zóně 2 musí uživatelé namontovat také ochranné kryty TBSG-L, TBSG-S nebo IMC-SG. Ty chrání před nárazy a jiskrami způsobenými nechtěným odpojením kabelů. Aplikace schválené FM lze provozovat i bez krytů. 

Decentralizované řízení Ex aplikací

Pomocí logického softwaru ARGEE na modulech TBEN lze nezávisle ovládat aplikace přímo v zóně 2. To je zvláště užitečné pro modernizace, protože není nutné upravovat stávající řídicí systémy. Monitorování stavu a analýza dat prostřednictvím cloudových systémů jsou nyní možné i ze zóny 2 bez rozváděče.

excom I/O systém pro provozy s vysokou dostupností

Vysoce dostupný I/O systém excom je vhodný pro aplikace s velkým počtem vstupních a výstupních signálů, například ve velkých chemických nebo petrochemických provozech. Vzdálená I/O stanice je instalována na úrovni závodu v bezpečné ochranné skříni s krytím IP67.

Select Country

Turck worldwide

to top