Detekce ježků

Indukční senzory zaručují bezpečnou a bezkontaktní detekci ježků

Skutečnost, že produkty neobsahují žádné nečistoty, je alfou a omegou v každém průmyslovém odvětví. Zvláště důležité to je však v chemickém průmyslu, kde se obvykle zpracovávají kritické produkty. Zejména potrubí jsou náchylná ke kontaminaci a usazeninám, což v konečném důsledku znamená ztrátu energie. Čistící systémy zabraňují korozi a kontaminaci potrubí. Ježek je posouván potrubím, které je vyčištěno a kalibrováno.

Pro chemický průmysl se ukázaly jako zvláště vhodné systémy se dvěma ježky v tandemovém provozu a s vhodnými proplachovacími procesy. Pro efektivní čištění je důležité, aby byla poloha ježků přesně zaznamenána. Indukční senzory přiblížení jsou nejvhodnější díky jejich bezkontaktnímu režimu činnosti.

Výhody

  • Spolehlivá detekce díky vysoké citlivosti na magnetické pole
  • Vyhnutí se sekundárním spínacím bodům pomocí magneticko-indukční technologie
  • Jednoduchá instalace díky standardnímu závitovému tělu M12
  • Použitelné po celém světě díky celosvětovým schválením (IEC-Ex, ATEX, FM, SIL2 atd.)

Magneticko-indukční senzory BIM-EM12E-Y1X společnosti Turck reagují na magnetické pole a jsou proto schopny detekovat permanentní magnety i přes neferomagnetické materiály (např. dřevo, plasty, barevné kovy, hliník, nerezová ocel). To umožňuje dosáhnout vysokých spínacích vzdáleností i při menších provedeních.

S ovládacím magnetem DMR31-15-5 dosahují senzory společnosti Turck zvláště vysoké spínací vzdálenosti. To otevírá širokou škálu detekčních možností, zejména ve stísněných instalačních podmínkách nebo v jiných obtížných podmínkách, s nimiž se v chemickém průmyslu často setkáváme.

Magneticko-indukční senzory společnosti Turck v kombinaci s ovládacími magnety zajišťují spolehlivou detekci ježků, což umožňuje spolehlivé oddělení různých kapalin v potrubních systémech.

  • K čištění potrubí se používají čistící ježci

  • K čištění potrubí se používají čistící ježci

Select Country

Turck worldwide

to top