Nyní také se spínacím výstupem: inklinometr QR20 s kombinovaným principem měření pro dynamické aplikace

Dynamické inklinometry se spínacím výstupem

Inklinometry Turck s kombinovaným signálem MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace jsou nyní k dispozici také se spínacím výstupem.

Inklinometr QR20 společnosti Turck generuje svůj signál kombinací dvou měřicích principů: signálu gyroskopu a měření zrychlení MEMS (mikroelektromechanické systémy). Senzory tak kombinují výhody obou měřicích principů. QR20 dokáže maskovat otřesy a vibrace mnohem účinněji než s běžnými filtry signálu. Jednoosé a dvouosé inklinometry B1NF a B2NF tak umožňují dosud neznámý stupeň dynamického měření pohybujících se nebo vibrujících strojů.

Nové varianty QR20 spínají při dosažení prahové hodnoty nebo spínacího okna. Lze nastavit dvě spínací okna a použít je v režimu NO nebo NC. Model QR20 se spínacími výstupy je vhodný zejména pro aplikace, v nichž k indikaci dosažení určitého úhlu sklonu postačí jednoduchý spínací signál v logickém obvodu PNP nebo NPN a kde by měřicí snímač úhlu sklonu překračoval požadavky.

Zákaznické výhody

 • Rychlé uvedení do provozu díky použití jednoduchých spínacích výstupů
 • Snadná montáž díky funkci "vodováha"
 • Vysoká využitelnost díky odolnosti proti nárazům do 200 g a krytí IP69K
 • Možnost vyšších rychlostí cyklů díky dynamickému signálu inklinometru 
 • Výhody z hlediska nákladů, protože nejsou potřeba stíněné kabely a analogové vstupy a porty IO-Link

LED vodováha zjednodušuje uvedení do provozu

Funkce "vodováhy" zjednodušuje instalaci zařízení. K indikaci vodorovné polohy snímače se používá blikání LED diody. To umožňuje bezchybnou a spolehlivou instalaci snímače bez jakéhokoli příslušenství. Použití průsvitného plastu pro LED diody eliminuje potenciální slabá místa v krytu, která vznikají v důsledku čoček LED diod.

Zařízení lze použít i pro polohovací a zvedací aplikace. Společnost Turck doplňuje stávající portfolio čtyř inklinometrů s rozhraním IO-Link o další čtyři zařízení: jednoosé inklinometry B1N a dvouosé inklinometry B2N pro statické aplikace a B1NF a B2NF pro dynamické aplikace.


OBLASTI POUŽITÍ

 • automobilový průmysl
 • strojírenství
 • logistika
 • mobilní zařízení

KLÍČOVÉ FUNKCE

 • Kombinace senzorového signálu z MEMS a gyroskopu pro vysoce dynamické měření
 • Spínací výstupy a LED vodováha zjednodušují uvedení do provozu
 • IP68/69K

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Člen rodiny: inklinometry B1NF a B2NF s rozhraním IO-Link

Další informace o jednoosých a dvouosých inklinometrech B1NF a B2NF pro vysokorychlostní řídicí obvody


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o jednoosém inklinometru pro statické aplikace

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Všechny podrobnosti o dvouosém inklinometru pro statické aplikace

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Všechny podrobnosti o jednoosém inklinometru pro dynamické aplikace

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


Všechny podrobnosti o dvouosém inklinometru pro dynamické aplikace

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.


DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park

Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.


Select Country

Turck worldwide

to top