Your Global Automation Partner

BÍLÁ KNIHA KE STAŽENÍ

Ideální cesta k bezpečnému stroji

Vytvořte úrovně svobody pro konstruktéry pomocí bezpečnostních řešení pro modulární výrobu

JE TO NA VÁS

Nejlepší krok: Decentralizovaná bezpečnostní technologie

Decentralizované bezpečnostní systémy umisťují osobní ochranu do blízkosti nebezpečných míst.

Bezpečnostní I/O moduly založené na Ethernetu zaručují osobní ochranu přímo na modulu stroje. To umožňuje konstruktérům zkrátit doby cyklů a vytvářet stroje z autonomních jednotek, které se snadněji rozšiřují a díky samostatným testům je lze uvést do provozu rychleji.

Vysoce výkonná komunikace typu Ethernet spojuje všechny jednotky. Distribucí bezpečnostní logiky v procesu zůstávají neovlivněné aplikace produktivní i během nouzového zastavení sousedních procesů.

Decentralizovaná bezpečnost: Vaše výhody

Zrychlené uvedení do provozu 

Bezpečnostní aplikace lze s předem naprogramovat a komplexně otestovat na integrovaném bezpečnostním kontroléru I/O modulů. A co víc, může to udělat výrobce - ještě předtím, než bude stroj integrován do kompletního závodu. Eliminace řídicích skříní a použití konektorů snižuje množství potřebného zapojení a tím zkracuje dobu uvedení do provozu pro koncového zákazníka.

Zjednodušená konstrukce

V aplikacích s centralizovanými bezpečnostními řídicími systémy mohou dlouhé doby cyklů sběrnice a zřetězené zprávy vést k delší době odezvy řídicího systému. Ty zase vyžadují větší vzdálenosti mezi ochrannými prostředky a zdroji nebezpečí. Decentralizované bezpečnostní řídicí systémy zajišťují nejkratší možné doby odezvy a přinášejí novou úroveň svobody designu.

Flexiblilní rozšiřování strojů

V centralizovaných bezpečnostních systémech může rozšíření strojů vyžadovat složité zapojení nebo další řídicí skříně. S decentralizovanou bezpečnostní technologií založenou na Ethernetu lze konzistentně implementovat modulární koncepce bez rozvaděčů. Modulární princip podstatně usnadňuje rozšiřování strojů a zařízení.

Nákladově efektivní

Decentralizované, pasivně navržené bezpečnostní koncepce významně snižují náklady na bezpečnost. Pasivní bezpečnost zajišťuje, že napětí akčních členů je bezpečně vypnuto v kritických situacích (nebo v případě nouze). Za tímto účelem poskytují I/O skupiny konzistentní galvanické oddělení mezi napájením snímačů (V1) a napájením akčních členů (V2).

Webinář - Jak může decentralizovaná bezpečnostní technologie zkrátit dobu uvedení do provozu

Uvedení do provozu může být zdlouhavé, zejména pokud se vyskytnou neočekávané potíže. Offline bezpečnostní test strojů zjednodušuje situaci - například s decentralizovanou bezpečnostní technologií od společnosti Turck.

Na webináři „Decentralizovaná technologie? Sázka na jistotu!“ Michael Flesch, produktový manažer pro bezpečnostní systémy, mimo jiné ukázal, jak můžete nastavit bezpečnost svého stroje flexibilně, nákladově efektivně a bez rozvaděče pomocí I/O a řídicí technologie v IP67.

Tři verze decentralizované bezpečnosti osob

U každé jednotlivé aplikace se uživatel rozhodne, do jaké míry se decentralizovaná bezpečnost přenáší do provozu. Jako příklad můžeme rozlišit tři různé koncepty decentralizované bezpečnosti.

Scénář 1: Decentralizované zapojení - decentralizované řízení
Samotné bezpečnostní I/O moduly přebírají kontrolu nad aplikací - jak v testovacím, tak i v ostrém provozu. Kromě bezpečnostních komponent lze k I/O modulu prostřednictvím portů IO-Link připojit standardní senzory / akční členy. Výhody: Úplná nezávislost, flexibilní rozšiřování, minimální mechanické úsilí a samostatné testy zkracují doby uvedení do provozu

Scénář 2: Pasivní bezpečnost
V tomto scénáři jsou bezpečnostní signály shromažďovány v procesu a přenášeny do bezpečnostního PLC prostřednictvím bezpečnostních ethernetových protokolů Profinet nebo CIP Safety. Výhoda: Testy aplikace na interním kontroléru bezpečnostních modulů zkracují dobu uvedení do provozu.

Scénář 3: Decentralizované zapojení - centralizované řízení
Decentralizovaný koncept s pasivní bezpečností je založen na konzistentním galvanickém oddělení mezi napájením akčních členů a snímačů. V případě nouze lze napájení aktuátorů bezpečně vypnout, zatímco senzorový systém zůstane aktivní. Výhody: Minimální počet bezpečnostních vstupů šetří náklady a diagnostika zůstává možná i v případě nouzového zastavení.

Celosvětové použití 

Hybridní a plně bezpečnostní I/O moduly jsou k dispozici jako TBPN s Profinet / Profisafe pro evropský trh nebo jako TBIP s Ethernet / IP / CIP Safety pro americký trh - ideální pro exportně orientované strojírenství.

Zkopírujte a vložte bezpečnost

Programy bezpečnostního kontroléru Turck lze jednoduše nahrát na USB flash disk přímo z modul a zkopírovat do dalších modulů se stejnými úkoly - a to i mezi zařízeními s Profisafe a CIP Safety.

Decentralizované bezpečnostní moduly zajišťují paletizační systém

Dokument: Bezpečné posouzení rizik modulárních strojů

Podnikněte správné kroky v hodnocení rizik propojeného stroje nebo integrovaného výrobního systému (IMS). Tento bezplatný dokument vám poskytne praktický příklad, jak identifikovat, popsat a omezit potenciální nebezpečné situace.

Decentralizovaná bezpečnost v praxi

Trojnásobná bezpečnost

Bezpečnostní I/O modul na chapadle lisu zpracovává IO-Link, bezpečnostní a standardní signály a šetří tak složité návrhy

DALŠÍ INFORMACE

Bezpečné, rychlé a modulární

Dodavatel automobilů důsledně využívá modulární koncepci s pasivní bezpečností

DALŠÍ INFORMACE

Vrátný do myčky

Systém čištění přepravních kontejnerů zajišťuje decentralizovaný přístup do systému pomocí optických závor

DALŠÍ INFORMACE

Decentralizovaná bezpečnost v detailu

Plně bezpečnostní a hybridní modul

Bezpečnostní hybridní modul Turck kombinuje bezpečné vstupy / výstupy se standardními I/O a IO-Link porty. To umožňuje flexibilní mapování požadavků na signál. Pokud je generováno více bezpečnostních signálů, použije se plný bezpečnostní modul. Obě verze - plná i hybridní - jsou k dispozici pro Profinet / Profisafe nebo Ethernet / IP / CIP Safety.

Technologická stránka bezpečnosti strojů

Výhody a nevýhody různých bezpečnostních konceptů, stejně jako technické podrobnosti o decentralizovaných bezpečnostních řešeních, přehled všech produktových skupin bezpečnostní technologie a příklady úspěšných aplikací bezpečnostní technologie od společnosti Turck najdete na technologické stránce.

Funkční bezpečnost pro člověka a stroj

Ať už jde o centralizovaná nebo decentralizovaná řešení pro modulární stroje: škálovatelné bezpečnostní portfolio společnosti Turck umožňuje přizpůsobené a flexibilní řešení pro bezpečnost strojů v jakékoli aplikaci.
Podívejte se na video a zjistěte, jaké výhody aplikace můžete realizovat s bezpečnostními kontroléry SC10, XS26 nebo I/O moduly IP67.

Zeptejte se odborníka

Michael Flesch a jeho kolegové zodpoví vaše otázky týkající se bezpečnosti strojů a decentralizovaných bezpečnostních systémů. Použijte prosím náš kontaktní formulář.

Michael Flesch

Produktmanager Safety Systems

Prosím zadejte oslovení

Prosím zadejte své křestní jméno

Prosím zadejte své příjmení

Prosím zadejte název Vaší společnosti

Prosím zadejte město

Prosím zadejte zemi

Prosím zadejte Vaši emailovou adresu

Prosím zadejte telefonní číslo

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a potvrďte zaškrtávací políčko

* Toto pole je vyžadováno!

#DigitalInnovationPark

Klíčovým tématem našich pravidelných aktualizací Digital Innovation Park je digitální návrh průmyslových procesů, decentralizované řízení aplikací podle potřeby a zpřístupnění příslušných dat.

Prozkoumejte nejnovější inovace Turck pro Průmysl 4.0 a IIoT.

to top