Sledování bateriových surovin pomocí RFID s OPC UA

Systém RFID z jediného zdroje zaručuje spolehlivé procesy - i při vysoké propustnosti a složitých a proměnlivých procesech.

Při výrobě baterií se používají různé suroviny pro potahování elektrod. Kobalt, železo, nikl nebo kadmium jsou velmi jemně rozemlety, smíchány a poté potaženy sazemi, aby se optimalizoval energetický výkon, kapacita a rychlost nabíjení zásobníků energie.

Jednotlivé kroky procesu, jako je sušení, mletí, míchání a potahování, musí být prováděny ve správném pořadí a na správných strojích, protože stupeň mletí, poměry míchání a další parametry procesu se liší podle typu baterie a třídy kvality.

Výhody pro vás

 • Žádné konflikty rozhraní díky řešení z jednoho zdroje
 • Integrace OPC UA pro bezproblémový přenos dat z terénu do systému ERP
 • Připravenost na budoucí implementaci cloudu v souladu s OPC-UA
 • Vysoká dostupnost díky bezproblémovému řešení IP67

  Doporučuje se identifikovat kontejnery, protože výroba bateriových článků je dávkový proces.

   

  Rozhraní TBEN-L-RFID může přenášet data do systému ERP prostřednictvím OPC UA.

  •  
  •  
  •  

Identifikace primárních produktů zvyšuje spolehlivost procesu

Proto se doporučuje, aby nádoby, ve kterých primární produkty procházejí procesem, byly automaticky identifikovány. Tím se zajistí, že všechny kroky procesu budou prováděny správným zařízením v zamýšleném pořadí. Identifikace pomocí RFID zajišťuje bezchybný výrobní proces a umožňuje zdokumentovat všechny kroky procesu pro případné kontroly. Umožňuje také zajistit a ověřit, že nádoby byly vyčištěny tak, jak bylo zamýšleno.

Data RFID prostřednictvím OPC UA přímo do systému ERP

Vzhledem k tomu, že v mnoha výrobních závodech nejsou výrobní kroky řízeny pomocí PLC nebo řídicího systému, ale jsou vytvářeny přímo v systému ERP, musí identifikační systémy komunikovat přímo se systémem ERP, aby byl výrobní proces zabezpečen. OPC UA se pro tento účel ukázalo jako ideální komunikační rozhraní. Tento standard představuje jak komunikační protokol, tak sémantiku pro zpracování dat relevantních pro výrobu. OPC UA "rozumí" jak IT systémy, tak kompatibilní stroje a systémy OT.

Systém RFID společnosti Turck nabízí vynikající výkon v aplikaci s čtecími/zapisovacími hlavami TNLR-Q80 pro nejnáročnější prostředí a s krytím IP67. Vaše data se přenášejí do systému ERP prostřednictvím rozhraní TBEN-L-4RFID RFID pomocí OPC UA. 

Jsou zde použity speciální tagy pro montáž na kov, což zaručuje maximální spolehlivost identifikačních procesů, protože komunikace RFID v kovovém prostředí může být náchylná k chybám v důsledku možných odrazů. V této aplikaci se načítá pouze ID tagu, aby bylo možné následně přiřadit správné informace prostřednictvím databáze. Jako dodavatel kompletního sortimentu nabízí společnost Turck ucelený systém od tagů přes čtecí/zapisovací zařízení a propojovací kabely až po rozhraní RFID a kvalifikovanou podporu. Spolehlivě tak lze předejít problémům s komunikací způsobeným řešeními více dodavatelů v systému.

Select Country

Turck worldwide

to top