Monitorování stavu v automatizovaném skladovacím systému

Společnost Siasun Robotics zvyšuje dostupnost svého automatizovaného skladovacího systému pomocí řešení monitorování stavu založeného na snímači vibrací a teploty CMVT.

Čínská high-tech společnost Siasun Robotics chce pro zajištění hladkého provozu zlepšit monitorování stavu svého automatizovaného skladovacího systému. To vyžaduje nepřetržité zaznamenávání a přenos teplotních dat do nadřazeného řídicího systému. Snadno dovybavitelné systémové řešení společnosti Turck pro monitorování stavu nabízí nákladově efektivní a spolehlivé řešení. Digitalizace všech monitorovacích parametrů zefektivňuje sledování výroby, zkracuje prostoje a zlepšuje procesy.

  • Modul TBEN-S2-4IOL je spojovacím článkem mezi snímačem CMVT a ostatními součástmi řídicího systému.

  • Pro každý zakladač se používají tři snímače CMVT, jeden pro každý motor.

  • ''Mimořádně jednoduché a spolehlivé řešení pro měření vibrací.'' Jing Dachuan | Siasun

  • Kombinovaný snímač vibrací a teploty CMVT zaznamenává vibrace ve třech osách.

  • Multiprotokolový I/O modul TBEN-S2-4IOL se přizpůsobuje různým řídicím systémům.

Pro obchod a logistiku jsou napjaté termíny s vysokou spolehlivostí a efektivitou na denním pořádku. Nespočet procesů v supermoderních logistických centrech zajišťuje nepřetržitý tok zboží ve složité souhře. Neplánované odstávky strojů z důvodu opožděné nebo nesprávné údržby vytvářejí náklady a úzká místa v logistickém a výrobním řetězci. Inteligentní výrobní technologie a stále více digitalizované procesy doplněné umělou inteligencí, inteligentními daty, dopravními systémy bez řidiče (DTS) a digitálními dvojčaty hrají při překonávání těchto výzev stále větší roli. 

Jako jeden z předních dodavatelů systémů a specialistů na inteligentní výrobu v čínském logistickém průmyslu, společnost Siasun Robot & Automation Co. Ltd. se sídlem v Šen-jangu dostala za úkol optimalizovat automatizovaný skladový systém. Zakladače tvoří srdce tohoto systému a jsou nezbytné pro jeho hladký provoz. Aby se minimalizovaly neplánované poruchy a prostoje, je zavedeno přesné monitorování a analýza stavu motoru.

Integrované řešení sledování stavu pro spolehlivé monitorování

Požadavky na řešení monitorování stavu, které má být integrováno do systému skladování, byly různé. Data musela být zaznamenávána v reálném čase, aby bylo možné včas reagovat. Příslušné parametry stavu, jako je napětí, proud, teplota, hluk a vibrace, musely být přenášeny do řídicího systému. Cílem bylo zajistit spolehlivé monitorování celého systému prostřednictvím analýzy a vyhodnocování dat.

Senzor CMVT: spolehlivé monitorování v náročných podmínkách

Řešení společnosti Turck pro monitorování stavu je založeno na monitorování vibrací a teplot a na přenosu dat prostřednictvím technologie IO-Link. Klíčovými komponentami tohoto řešení jsou kombinovaný snímač vibrací a teploty CMVT a kompaktní nadřazený modul IO-Link TBEN-S2-4IOL s multiprotokolovým Ethernetem.

Každý zakladačový jeřáb ve skladu se pohybuje po třech osách, z nichž každá má vlastní motor. K identifikaci abnormálního chování motorů při vibracích používá společnost Siasun snímač CMVT na každém motoru. Shromážděná data jsou přenášena prostřednictvím rozhraní IO-Link pomocí multiprotokolového I/O modulu TBEN-S2-4IOL.

Snímač CMVT byl speciálně vyvinut pro sledování vibrací a teplot v reálném čase. Snímač přesně a spolehlivě zaznamenává vibrace ve třech osách a naměřená data interně vyhodnocuje.

Stupeň krytí IP68/IP69K zajišťuje odolnost proti vlhkosti a prachu v náročných prostředích. Jeho robustní konstrukce navíc zajišťuje vysokou odolnost proti nárazům 200 g. Včasná detekce anomálií a spuštění alarmů při překročení určitých prahových hodnot umožňují včas identifikovat potenciální poruchy, aby bylo možné přijmout proaktivní opatření.

TBEN-S2-4IOL: efektivní integrace a spolehlivý přenos dat

Díky podpoře běžných protokolů, jako jsou Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP, lze TBEN-S2-4IOL flexibilně přizpůsobit široké škále různých instalací a řídicích systémů, což usnadňuje jeho integraci do stávajících infrastruktur. Obsluha snímače CMVT a hlavního modulu TBEN-S je uživatelsky velmi přívětivá, takže vše lze snadno integrovat do stávajících systémů - bez složitých instalací nebo nákladných školení. 

"Snímače vibrací a teploty od společnosti Turck se velmi snadno integrují do našeho systému a zároveň nabízejí výraznou cenovou výhodu," říká Jing Dachuan, technický manažer logistického oddělení společnosti Siasun. "Vzhledem k různorodým požadavkům našich zákazníků na monitorování stavu nabízí společnost Turck mimořádně jednoduché a spolehlivé řešení pro měření vibrací."

Select Country

Turck worldwide

to top