Monitorování stavu chladicích zařízení

Kombinovaný senzor pro sledování stavu s rozhraním IO-Link měří vibrace a teplotu, aby byla zaručena provozní bezpečnost chladicích zařízení a chladičů.

Teplota a vibrace kompresorů a ventilátorů musí být monitorovány, aby byl zajištěn účinný a bezporuchový provoz chladicího zařízení. Tyto hodnoty umožňují včasné odhalení poruch zařízení, protože změny vibrací často indikují závažné problémy - například nevyváženost, uvolněné díly, nesprávně seřízené hřídele nebo znečištěné lopatky rotoru. Zvýšený třecí odpor také způsobuje vyšší teploty.

Zákaznické výhody

  • Všestranné použití - v aplikacích brown field a green field díky duálnímu spínacímu výstupu a IO-Link.
  • Snadné uvedení do provozu díky robustnímu a utěsněnému pouzdru
  • Bezúdržbovost díky robustnímu a utěsněnému krytu

  • Ventilátory ochlazují stlačené plynné chladicí médium a způsobují jeho zkapalnění.

  • Nevyváženost lopatek rotoru způsobuje vibrace, které CMVT spolehlivě detekuje.

  • Monitorování vibrací kompresoru chladicího zařízení

Robustní senzor měří hodnoty vibrací ve třech osách

Robustní snímač vibrací CMVT s integrovaným měřením teploty snímá hodnoty vibrací ve třech osách a interně je analyzuje. Snímač zde volitelně dodává prahové hodnoty přímo prostřednictvím IO-Link v souladu se strojírenskou normou ISO 10816-3. Norma seskupuje strojní zařízení podle jejich mezních hodnot vibrací. 

Chladicí zařízení stlačují plynné chladivo v kompresorech, kde se zahřívá. Stlačené chladicí médium je poté ochlazováno ventilátory při konstantním tlaku prostřednictvím chlazení vzduchem, což způsobuje jeho kondenzaci - tj. stává se kapalnou. Kapalné chladivo se nakonec vrátí do plynného stavu pomocí expanzního ventilu, kterým se uvolní chlad. Pokud vibrace nebo teplota překročí definované mezní hodnoty, CMVT vyšle výstražné hlášení prostřednictvím IO-Link nebo základních spínacích výstupů, aby mohla být přímo přijata příslušná opatření. Tímto způsobem může CMVT například spolehlivě detekovat znečištění lopatek rotoru, které způsobuje zvýšení vibrací.

Jednoduchá integrace pomocí IO-Link

CMVT se snadno uvádí do provozu pomocí bezplatného webového nástroje Turck Vibration Monitor. Tento nástroj vizualizuje vibrační a teplotní data v přímém přenosu a lze jej snadno používat s jakýmkoli řídicím zařízením Turck IO-Link - bez nutnosti dalšího softwaru. Protokol IO-Link spolehlivě přenáší data a generuje užitečné informace, jako je ID senzoru nebo jeho provozní hodiny.

Odolnost proti nárazům a robustnost

Díky svému utěsněnému a robustnímu pouzdru s krytím IP68/IP69K, nárazuvzdornému provedení do 200 g a teplotní odolnosti od -40 do +85 °C splňuje senzor CMVT nejpřísnější požadavky na dostupnost a provozní bezpečnost a je ideální pro použití v automobilovém, potravinářském, logistickém a strojírenském průmyslu.

Select Country

Turck worldwide

to top