Výroba baterií: Senzory IO-Link pro sledování kapalin při kalandrování

Kompletní řešení IO-Link zaručuje kvalitu výroby sledováním tlaku, teploty a průměru válce s kalandrováním elektrodami

Kalandrování je jedním z nejdůležitějších kroků při výrobě lithium-iontových bateriových článků. Při tomto procesu několik rotujících a vyhřívaných párů válců stlačuje měděnou fólii (anodu) a hliníkovou fólii (katodu) pokrytou z obou stran. Poté se fólie opět sroluje a přenese do dalšího kroku procesu. Hydraulicky poháněné dvojice válců zde vytvářejí přesně definovaný tlak, který musí být neustále udržován. Jakákoli odchylka od této hodnoty vede ke zhoršení kvality, a tím i výkonu bateriových článků. Nadměrný tlak může dokonce poškodit substrát.

Výhody pro vás

  • Rozsáhlé monitorování stavu pomocí flexibilních výstupních signálů 
  • Snadná konfigurace a efektivní zapojení díky jednotnému standardu IO-Link
  • Spolehlivý export dat prostřednictvím celosvětově standardizovaného komunikačního protokolu point-to-point
  • Přesné měření tlaku s možností diagnostiky

  • Přítlak válce při kalandrování je rozhodující pro kvalitu bateriových článků.

  • Ultrazvukový senzor RU80D společnosti Turck umožňuje komplexní měření průměru válce.

  • Senzory kapaliny IO-Link monitorují tlak a teplotu válce pro kalandrování elektrod

  • Kompaktní multiprotokolové I/O moduly Turck jsou vybaveny osmi IO-Link master kanály.

Efektivnější kalandrování díky datům z digitálních senzorů

Kompletní řešení IO-Link sestávající ze senzorů a vhodné infrastruktury monitoruje interakci všech procesních komponent a zaručuje optimální kalandrování. Jako řídicí jednotka IO-Link se používá zařízení TBEN-L4-8IOL společnosti Turck. Kompaktní multiprotokolový I/O modul poskytuje osm IO-Link master kanálů a je instalován v rozváděči. Robustní snímače tlaku a teploty řady Fluid+ společnosti Turck jsou instalovány uvnitř hydrauliky v zařízení a zachycují a monitorují měřené hodnoty ve výrobě baterií. Snímače tlaku PS+ zajišťují optimální a konstantní tlak tak, aby substrát měl rovnoměrnou povrchovou strukturu a požadovanou pórovitost. Teplotní čidla TS+ monitorují nejen teplotu válců, ale také kapaliny používané k jejich ohřevu. IO-Link umožňuje snadnou parametrizaci a uvedení do provozu i případnou výměnu zařízení ve výrobě baterií.

Kalandrování bez neplánovaných odstávek díky plynulé výměně válců

Nosná fólie se do zpracovatelského stroje přivádí pomocí válečků. Prázdné válečky musí být včas rozpoznány a vyměněny, aby se zabránilo neplánovanému zastavení výroby. To vyžaduje kompletní měření průměru válečků. Ultrazvukové senzory RU80D společnosti Turck umožňují bezkontaktní detekci kovových nosných fólií. Jejich přesnost měření rovněž není ovlivněna faktory prostředí, jako je prach, což je pro tuto aplikaci ideální.

Kompletní řešení IO-Link společnosti Turck poskytuje přesné naměřené hodnoty i další údaje pro autodiagnostiku a optimalizaci procesu. Tím se předchází vzniku neplánovaných a nákladných odstávek.

Select Country

Turck worldwide

to top