Výměna přístroje pomocí cloudu a IO-Link

Obousměrný přenos dalších dat podporuje pracovníky údržby při nastavování nových zařízení IO-Link

Výměna vadného přístroje v provozu často vytváří pro pracovníky údržby obrovské množství práce. Pokud se zjistí, že příčina poruchy je u snímače, musí být co nejdříve uvedeno do provozu náhradní zařízení se správnými parametry a identifikačními údaji. Pro zjednodušení tohoto procesu umožňují Turck Cloud Solutions efektivní výměnu informací mezi přístrojem v provozu a cloudovým systémem prostřednictvím IO-Link.

Zákaznické výhody

  • Snížení prostojů stroje díky rychlé výměně přístroje
  • Optimalizované připojení různých systémů IT a OT prostřednictvím cloudu
  • Zvýšená transparentnost procesů závodu
  • Rozšířená funkčnost prostřednictvím připojení ERP a MES nebo „digitálního stínu“

  • Senzor do cloudu

IO-Link komunikace zvyšuje objem informací

Kromě cyklických procesních dat přenášejí IO-Link zařízení také data zařízení. Senzory poskytují širokou škálu dat, jako jsou počitadla provozních hodin, paměť chyb nebo indikátory kvality procesu. Přenášejí se také parametry, diagnostická data a popis zařízení s informacemi, jako je identifikační číslo, funkce nebo výrobce. Tyto informace mohou být přeneseny pomocí IO-Link masteru a nakonec nahrány do cloudu.

Průmyslový cloud přenáší data zařízení do provozu

Turck Cloud Solutions poskytuje uživatelům online rozhraní, které vizualizuje data stroje a nabízí různé možnosti nastavení funkcí, jako jsou alarmy. Cloud funguje také jako úložiště, ke kterému lze přistupovat podle potřeby. Zde lze ukládat další IO-Link data, takže během výměny zařízení může cloud odesílat data zpět prostřednictvím stejné infrastruktury, ze které data přijal. Tato funkce značně snižuje množství práce potřebné pro pracovníky údržby při nastavování nového zařízení a je umožněna nepřetržitou obousměrnou komunikací.

Simulujte procesy závodu v digitálním dvojčeti

Uživatelé si rychle uvědomí, kolik dalších funkcí bude k dispozici, jakmile připojí cloud k systému ERP nebo MES. Tato funkce zahrnuje schopnost automaticky objednávat náhradní zařízení nebo vzdáleně zastavovat a restartovat stroje.

Kromě toho lze data přenést do obrazu digitálního dvojčete nebo virtuálního stroje, aby bylo možné lépe porozumět procesům závodu a chování polních zařízení. Uživatelé pak mohou výsledky tohoto testovacího a výukového prostředí využít k optimalizaci procesů skutečných strojů.

Select Country

Turck worldwide