Řada modulů TBEN-S od společnosti Turck nyní také nabízí vysoce kompaktní moduly s analogovými vstupy nebo výstupy

Vysoce kompaktní I/O moduly pro analogové signály

20/14 – Turck přidal moduly s univerzálními analogovými vstupy a výstupy do řady multiprotokolových I/O modulů TBEN-S

Mülheim, 21. října 2014 – Společnost Turck přidala do řady I/O modulů TBEN-S několik vysoce kompaktních ethernet modulů se čtyřmi analogovými vstupy nebo výstupy. Analogové vstupy multiprotokolových modulů mohou zpracovávat čtyři různé typy vstupních signálů: kromě napěťových a proudových signálů také PT100 signály teplotních senzorů nebo milivoltové signály, které jsou typickým výstupem termočlánků nebo měřicích můstků. To uživateli zaručuje flexibilně reagovat na požadavky vstupního signálu v dané oblasti. Řada TBEN-S modulů umožňuje nasadit do aplikací které dříve vyžadovali tři různé typy modulů, pouze jediný.

Moduly se stupněm krytí IP67 mají šířku pouze 32 mm a délku pouze 144 mm a umožňují montáž přímo na stroj. Rozšířený teplotní rozsah od -40 do +70 °C dává zařízení univerzální využití. I přes kompaktní provedení mohou moduly TBEN-S pracovat bez gateway v jednom ze tří ethernetových systémů komunikačních protokolů Profinet, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Díky použité multiprotokolové technologii společnosti Turck, moduly rozpoznají komunikační protokol během startovací fáze. Integrovaný switch umožňuje použití zařízení v liniové topologii. Kromě typů se čtyřmi vstupy nebo výstupy jsou dostupné také varianty se čtyřmi digitálními vstupy a výstupy, osmi digitálními vstupy nebo výstupy a osmi univerzálními digitálními kanály. 

Select Country

Turck worldwide