Kompaktní I/O moduly společnosti Turck budou moci v budoucnu převzít jednoduché řídící funkce pomocí ARGEE

PLC funkce pro multiprotokolové I/O moduly

08/16 – Ethernetové I/O moduly společnosti Turck mohou být přepnuty do režimu kompaktního PLC využívajícího webové programovací prostředí ARGEE.

Mülheim, 15. března 2016

Společnost Turck na veletrhu v Hannoveru prezentuje ARGEE - PLC funkcionalitu pro multiprotokolové I/O moduly v IP20 a IP67. ARGEE umožňuje přímo na modulu naprogramovat základní PLC funkce. Tato technologie je dostupná pro I/O moduly řad TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20. Tímto způsobem lze jednoduché úlohy řešit externě a tím snížit zatížení centrálního PLC a sběrnicové komunikace. Programovací prostředí ARGEE je jednoduchou webovou aplikací. Vyžaduje pouze PC s Windows a webový prohlížeč jako je Chrome nebo Firefox. Předprogramované multiprotokolové ethernetové moduly společnosti Turck lze použít v sítích Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Jednoduché úlohy mohou být s ARGEE v I/O modulech realizovány zcela autonomně.

Programování nemůže být jednodušší. V základním režimu, podobném liniovému schématu, naleznete rozbalovací pole, pomocí kterých přiřadíte boolovské operátory nebo jiné funkce mezi vstupy a výstupy. Tím je možné naprogramovat základní funkce bez jakýchkoliv znalostí programovacího jazyka. Režim Professional umožňuje použití celého rozsahu dostupných funkcí, které lze použít například pro implementaci sekvenčních funkcí bez potřeby znalosti programování.

Aktuálně dostupné u modulů FEN20, TBEN-S, TBEN-L, BLcompact. Po veletrhu Hannover bude ARGEE navíc dostupný u TBEN-S2 a koncem roku i u modulu TBEN-L5-8IOL.

Společnost Turck na veletrhu v Hannoveru prezentuje ARGEE - PLC funkcionalitu pro multiprotokolové I/O moduly v IP20 a IP67. ARGEE umožňuje přímo na modulu naprogramovat základní PLC funkce. Tato technologie je dostupná pro I/O moduly řad TBEN-L, TBEN-S, BL compact a FEN20. Tímto způsobem lze jednoduché úlohy řešit externě a tím snížit zatížení centrálního PLC a sběrnicové komunikace. Programovací prostředí ARGEE je jednoduchou webovou aplikací. Vyžaduje pouze PC s Windows a webový prohlížeč jako je Chrome nebo Firefox. Předprogramované multiprotokolové ethernetové moduly společnosti Turck lze použít v sítích Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Jednoduché úlohy mohou být s ARGEE v I/O modulech realizovány zcela autonomně.

Programování nemůže být jednodušší. V základním režimu, podobném liniovému schématu, naleznete rozbalovací pole, pomocí kterých přiřadíte booleovské operátory nebo jiné funkce mezi vstupy a výstupy. Tím je možné naprogramovat základní funkce bez jakýchkoliv znalostí programovacího jazyka. Režim Professional umožňuje použití celého rozsahu dostupných funkcí, které lze použít například pro implementaci sekvenčních funkcí bez potřeby znalosti programování.

Aktuálně dostupné u modulů FEN20, TBEN-S, TBEN-L, BLcompact. Po veletrhu Hannover bude ARGEE navíc dostupný u TBEN-S2 a koncem roku i u modulu TBEN-L5-8IOL.

Select Country

Turck worldwide