Snížení spotřeby vody při montáži tlakových lahví

Díky cloudovému řešení společnosti Turck je čištění a odmašťování dílů nákladově efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Při montáži tlakových nádob musí být součásti před svařováním očištěny a odmaštěny. K tomuto účelu se používá systém čištění součástí, ve kterém se koupou v roztoku vody a čisticích chemikálií. V minulosti se odpadní voda po několika čisticích cyklech likvidovala a proces čištění se znovu spustil. Vzhledem k tomu, že vysoká spotřeba vody vede k vyšším nákladům na energii, je zapotřebí řešení šetřících zdroje.

Vaše výhody

  • Ekologická udržitelnost díky snížené spotřebě vody a používání chemikálií
  • Snížení nákladů na likvidaci odpadních vod díky nižšímu objemu odpadních vod.
  • Vysoká transparentnost procesu díky hlášení relevantních diagnostických událostí a údajů z měření v reálném čase.

  • Úzké místo při výrobě plynových lahví: systém čištění komponent

  • Lineární snímač polohy Li-Q25L společnosti Turck zajišťuje optimální udržování hladiny vody.

  • TX700 umožňuje vzdálený přístup k řídicím jednotkám a dalším zařízením prostřednictvím VPN tunelu

Udržitelné řešení díky uzavřenému okruhu

Úzkým místem ve výrobě je čisticí a odmašťovací systém, protože jím musí projít všechny prefabrikované součásti. Pokud systém nefunguje, výroba se zastaví. Vysoká spolehlivost a účinnost čisticího systému je proto zásadní. Aby to bylo zajištěno, řešení poskytuje systémy pro úpravu vody a přesné dávkování. Součásti se čistí a odmašťují v čisticím tunelu s odstředivkou a stanicí pro demineralizaci vody, ponořením do roztoku vody a účinných chemických látek. Odstředivka pak oddělí vodu od oleje, který se zlikviduje. Vyčištěná voda se znovu zavádí do procesu. Na rozdíl od předchozích procesů umožňuje řešení Turck několikanásobné opakované použití vody v uzavřené smyčce.

Lineární snímače polohy zajišťují přesnou regulaci hladiny vody

Indukční lineární snímač polohy Li-Q25L společnosti Turck se používá k zajištění optimální a konstantní hladiny vody ve vanách pro komponenty. Snímač umožňuje systému sledovat hladinu vody v reálném čase a zajišťuje, že systém s uzavřenou smyčkou pracuje bez problémů a hladina vody je udržována optimálně. Rozhraní IO-Link umožňuje koncovou komunikaci s cloudem a zajišťuje požadovanou transparentnost dat.

Řešení Turck Cloud pro monitorování a údržbu dat

Pro optimální údržbu se v cloudu zaznamenávají pracovní hodiny, počet cyklů ventilů, stupeň opotřebení důležitých součástí atd. To usnadňuje plánování preventivních opatření. Kromě toho se prostřednictvím webového prohlížeče sledují procesní údaje, například počet vyrobených dílů, spotřeba médií a zaznamenané neplánované prostoje. Díky tomu lze snadno sledovat spotřebu vody a chemikálií v reálném čase. Problémy jsou odhaleny v rané fázi, takže je možné zavést vhodná preventivní opatření.

TX700 pro vzdálený přístup a diagnostiku

IoT brána řady TX700 umožňuje vzdálený přístup k řídicím jednotkám a dalším zařízením v síti prostřednictvím VPN tunelu, takže uživatel nemusí provádět žádnou konfiguraci IT infrastruktury. To usnadňuje sledování procesních a diagnostických dat. Znamená to také, že poruchy a závady v zařízení lze rychle odstranit.

Snížení spotřeby vody na desetinu

Cloudové řešení společnosti Turck dokázalo výrazně optimalizovat proces čištění součástí tlakových nádob. Díky ekologicky udržitelnému obnovování a opětovnému využívání vody v uzavřeném okruhu je nyní třeba vodu doplňovat méně často. Ve srovnání s předchozím procesem je zapotřebí pouze desetina vody. Kromě toho lze efektivněji využívat chemické látky. Tím se také snižuje objem odpadní vody, a tím i náklady na její likvidaci.

Select Country

Turck worldwide

to top