Hlídače průtoku/Průtokoměry

Hlídače průtoku/Průtokoměry

Hlídání průtoku

Hlídače průtoku se používají pro bezpečnou a spolehlivou kontrolu mezních hodnot a tendencí proudění. Hlídače průtoku detekují kritické odchylky rychlosti proudění kapalných a plynných médií. Typickými aplikacemi jsou kontrola průtoku další...


Hlídání průtoku

Hlídače průtoku se používají pro bezpečnou a spolehlivou kontrolu mezních hodnot a tendencí proudění. Hlídače průtoku detekují kritické odchylky rychlosti proudění kapalných a plynných médií. Typickými aplikacemi jsou kontrola průtoku v chladicích okruzích např. u svařovacích zařízení, ochrana běhu naprázdno u čerpadel nebo kontrola proudění ve vzduchových kanálech v klimatizacích. Díky kalorimetrickému měřicímu principu je možné kontrolovat také teplotu média.

měření průtoku

U průtokoměrů je vedle přesnosti proteklého množství důležitá také opakovatelnost. Průtokoměry měří kontinuálně a přesně množství protékajícího média za časovou jednotku a jsou důležité pro aplikace, kde jsou nepostradatelné trvalé procesní hodnoty a rovnoměrné průtoky média. Pro různá použití jsou k dispozici průtokoměry pracující na kalorimetrickém, magneto-induktivním nebo vírovém měřicím principu. méně...

Select Country

Turck worldwide

to top