Komplexní řešení pro montážní stroj typu Sensor to Cloud

Vysoká rozmanitost výrobků s minimálními časy přípravy: Eberhard AG vytváří vysoce výkonný montážní systém pro konektory M8 a M12

Pokud jde o kabeláž průmyslových zařízení, strojů a přístrojů v náročných provozních podmínkách, jsou kruhové konektory jedním z nejběžnějších fyzických rozhraní na celém světě. Rozměry M12 a M8 se ustálily jako standardní rozměry pro kompaktnější zařízení. Společnost Turck hledala montážní řešení, které by nabízelo rychlou dobu průchodnosti, škálovatelné množství a maximální procesní spolehlivost pro automatizovanou montáž kruhových konektorů M8 a M12 s různým kódováním. Ty měly být použity v blokových I/O modulech TBEN, a to s připojením ochranného uzemnění (PE) nebo bez něj.

Zkušený konstruktér speciálních strojů

Plánovači výroby ve společnosti Turck již měli dobré zkušenosti se speciálními stroji společnosti Eberhard AG, které se používají v různých výrobních závodech. Objednávka byla proto zadána společnosti se sídlem ve Schlierbachu v Bádensku-Württembersku. Požadavky na maximální produktivitu a efektivitu byly jasné již ve fázi návrhu aplikace: maximální výkon, krátká doba seřizování, stejně jako vysoká flexibilita a spolehlivost systému. "Společnost Eberhard AG se ukázala jako nejdůvěryhodnější a nejvhodnější partner pro naši aplikaci," říká Jörg Montowski z oddělení Production Engineering - Process Development společnosti Turck. "Obzvláště nás zaujala výjimečná odbornost společnosti v oblasti výroby konektorů a vkládání kontaktů do plastových dílů, jako jsou například stokolíkové konektory pro automobilový průmysl."

Automatické vkládání

Stroj na vkládání kolíků vkládá kovové kontakty do plastových jader budoucí zásuvky, nasazuje pozdější kovové tělo konektoru na plastové jádro jako pouzdro a předtím přidává zemnicí spojení. Řízení procesu zajišťuje PLC Siemens. Zbývající automatizační úlohy byly realizovány pomocí komponent Turck, kde to bylo možné, včetně senzorů, bezpečnostních světelných závěsů, blokových I/O modulů, operátorských panelů HMI s přímým připojením do cloudu a propojovací techniky.

  • Systém Eberhard zajišťuje efektivní výrobu kruhových konektorů M8 a M12 s různým kódováním.

  • Firma Eberhard mohla využít celý sortiment společnosti Turck, od senzorů a I/O modulů až po HMI a cloud.

  • Andreas Wißt | Eberhard AG

  • Pro vizualizaci a připojení ke cloudu se používá rozhraní Turck HMI řady TX700.

  • Magnetické senzory BIM-UNTK detekují polohu pístu, a tím i výšku chapadla.

  • Prosvětlené nouzové zastavení: prostorově úsporná koncepce světla v tlačítkách se vyskytuje jen zřídka.

  • Optický senzor QS18 detekuje zásobník, na kterém jsou umístěny hotové konektory.

  • Robot přesune plastový díl na otočný stůl a otočí jej do správné polohy.

Plastová jádra se stejně jako kovová tělesa přivádějí spirálovým dopravníkem. Fotoelektrický snímač QS18 detekuje zásobník, na kterém jsou umístěny hotové konektory. Optický senzor od společnosti Banner Engineering tak zajišťuje řádný přísun a odběr plastových nosičů. V tunelovém provozu v paletizátoru se používají bezpečnostní světelné závory společnosti Banner Engineering, které chrání obsluhu systému před nechtěným vstupem do nebezpečného prostoru stroje. Po podání plastových dílů měří kamerový systém jejich polohu na základě geometrie vedení a otvorů. Systém hlásí řídicí jednotce stupeň, aby robot mohl plastové díly odebírat ve správné poloze nebo jejich polohu korigovat. Po porovnání skutečné a cílové polohy pro vkládání robot přesune plastový díl na otočný stůl, kde jej otočí do příslušné polohy a vloží. Během operace vkládání zaznamenává senzor QM30 namontovaný na vkládací hlavě údaje o vibracích, které jsou vizualizovány prostřednictvím ovládacího panelu a mohou být použity pro monitorování stavu a prediktivní údržbu.

Výměna zařízení plug and play pomocí IO-Link

Jedním z požadavků byla možnost výměny snímačů plug and play, aby je bylo možné v případě poruchy vyměnit a použít přímo bez nutnosti nové parametrizace. Požadavek, který byl splněn díky inteligentním snímačům IO-Link. Sady parametrů zařízení IO-Link lze uložit do řídicí jednotky IO-Link a použít je na jakékoli náhradní zařízení. Dalšími komponenty IO-Link v zařízení jsou ventilové terminály, včetně velkého hlavního terminálu na zasouvací hlavici a snímačů tlaku Turck. "Snímače tlaku PS+ splňují svůj slib a nabízejí intuitivní uvedení do provozu a obsluhu," potvrzuje Andres Wißt, vedoucí softwarového inženýrství společnosti Eberhard AG. Snímače PS+ monitorují změny tlaku v pneumatickém systému zařízení. Uživatel je upozorněn, pokud zařízení dodává hodnoty, které se odchylují od normy.

Flexibilní I/O a bezpečnostní moduly

Pro připojení signálů IO-Link i běžných digitálních vstupních a výstupních signálů vsadil Eberhard na portfolio I/O modulů TBEN společnosti Turck. "Zvláště nás zaujala rozmanitost a flexibilita decentralizovaných blokových I/O modulů," popisuje Andreas Wißt. "Hybridní modul TBPN-Profinet/Profisafe společnosti Turck v krytí IP67 kombinuje standardní a bezpečnostní vstupy/výstupy v jediném zařízení, které lze flexibilně parametrizovat. Byl jsem velmi překvapen tím, co toto zařízení dokáže." HMI řady TX700 slouží jako pevný panel pro vizualizaci a používá se také jako cloudová brána. "To je velký přínos," říká Wißt. "Jedním z požadavků bylo poskytovat data pro cloud. To bylo možné pouze s HMI Turck - a bez jakýchkoli problémů."

Select Country

Turck worldwide

to top