Nejnovější informace o situaci Covid-19

Společnost Turck je tu pro vás i za současných obtížných podmínek

V současné době je pro nás všechny dominantním tématem krize Covid-19. Stejně jako mnoho jiných společností i společnost Turck čelí úkolu nadále uspokojovat požadavky zákazníků tím nejlepším možným způsobem a zároveň chránit vaše zdraví a zdraví našich zaměstnanců a partnerů. Z tohoto důvodu jsme podnikli řadu opatření na ochranu před koronaviry a průběžně vyhodnocujeme současnou situaci ve všech oblastech společnosti. Díky zavedeným opatřením v současné době nezaznamenáváme žádná významná omezení obchodních operací.

Nejrozšířenějším opatřením je možnost práce z domova pro velké množství našich zaměstnanců po celém světě, kde to jejich pracovní požadavky umožňují. Samozřejmě je pro vás váš obchodní zástupce stále k dispozici ve své domácí kanceláři. Díky rozsáhlým investicím do celosvětové IT infrastruktury za poslední roky je společnost Turck nyní velmi dobře vybavena pro práci na dálku - což je důležitý krok na cestě k tomu, abychom se stali vedoucí společností v oblasti digitální automatizace. Tam, kde práce v domácí kanceláři není možná, například ve vývoji, výrobě nebo logistice, jsou skupiny zaměstnanců co nejvíce odděleny a přiřazeny k směnám za účelem zajištění probíhajícího provozu. 

Všechny výrobní závody společnosti Turck na celém světě přijaly srovnatelná opatření k zajištění zdraví zaměstnanců a jejich rodin, přičemž současně chránily požadavky zákazníků a byly schopny pokračovat v provozování kritických procesů s obvyklou účinností. Zaměstnanci s možnostmi práce z domova pracují z domova, zaměstnanci zajišťující výrobní a provozní procesy, pracují každý v přísně oddělených směnách. Jsme rádi, že naše zařízení v čínském Tianjinu je nyní v provozu bez omezení. Situace v Číně se stabilizovala a produkce se vrátila na úroveň před odstavením.

V úzkém kontaktu s našimi globálními dodavatelskými partnery jsme se dosud dokázali vyhnout významným dopadům na náš dodavatelský řetězec. Pro rychlou přepravu stále častěji využíváme expresní doručovací služby, a pokud je to možné a rozumné, využíváme letecké přepravy namísto přepravy lodní.

Kromě toho jsme se jako preventivní opatření rozhodli zdržet se účasti na veletrzích, roadshow a jiných akcích s osobním kontaktem po celém světě až do září.

V těchto obtížné době by nás potěšilo, kdybyste nám nadále zachovali přízeň, a navzájem jsme se podporovali při překonávání této krize.

Zůstaňte zdraví!

Select Country

Turck worldwide