Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

IO-Link školení

Jaro ve znamení školení, nenechte si ujít jedinečnou možnost proškolit se v oblasti IO-Link technologie

Hradec Králové, 17. dubna 2018

Společnost Turck připravila pro své zákazníky odborné školení zaměřené na komunikační rozhraní IO-Link. Toto rozhraní v poslední době získává na stále vyšší popularitě vzhledem k roustoucímu trendu aplikací standardu Industry 4.0.

Co je IO-Link?

IO-Link je otevřený standardizovaný sériový protokol, který je založený na obousměrné komunikaci typu point-to-point mezi senzorem (akčním členem) a kompatibilním IO-Link zařízením, zpravidla zvaným jako master. IO-Link master umožňuje přenášet data prostřednictvím různých sítí, sběrnicových nebo dalších interface modulů, čímž okamžitě zpřístupní data pro další zpracování vyšším řídicím systémem nebo pro dlouhodobou analýzu prostřednictvím průmyslového informačního systému (PLC, HMI, ERP, Cloud atd.). Každé IO-Link zařízení má IODD soubor, který popisuje jeho vlastnosti, parametry a další IO-Link možnosti. Binární rozhraní bylo až dosud používáno pouze pro přenos binární informace, nyní lze díky IO-Link technologii přenášet dva byty informací v cyklu 2 ms pomocí modifikovaného biárního rozhraní. Vedle procesní hodnoty je možné přenášet další informace, jako např. parametry nebo diagnostická hlášení.

Výhody IO-Link:

Existuje mnoho výhod při použití systému IO-Link včetně standardizovaného a jednoduchého zapojení (zpravidla pouze 3 vodiče), zvýšené dostupnosti dat, vzdálené konfigurace a monitorování, jednoduché výměny poškozeného zařízení (včetně automatického nahrání konfigurace) či pokročilé diagnostiky. Společně tyto schopnosti vedou k celkovému snížení nákladů, zvýšené efektivitě procesu a vyšší dostupnosti dat stroje. Přínosy IO-Link jsou obzvláště významné v aplikacích, v nichž dochází k častým změnám a jsou vážně ovlivněny prodlouženými či neplánovanými prostoji strojů.

V rámci školení se můžete těšit na:

1. princip fungování IO-Link komunikace
2. výhody, nevýhody a způsoby použití
3. výměna dat pomocí IO-Link komunikace
4. způsoby parametrizace
5. data storage mechanizmus
6. IO-Link workshop

Termíny školení:

26. dubna | 9. května | 6. června

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: natalie.hroudna@turck.com

Select Country

Turck worldwide