Cílené balení

Systémy Turck BL67 a Banner Pick-to-Light v Holandsku zajišťují bezporuchovou výrobu kotlů.

Aby mohla být nasazena “filozofie s nulovou chybovostí”, firma Dutch Bosch, dceřiná společnost společnosti Nefit, přeprojektovala a rekonstruovala existující montážní linku. Hollander Techniek, tímto projektem pověřený systémový integrátor, spoléhal při dokončování na produkty společností Turck a Banner.
  • Zelené světlo přesně ukazuje, ze kterého zásobníku má obsluha odebrat příslušnou část

  • Moduly Pick-to-Light každé stanice jsou řízeny odděleným PLC

Stejně jako při výrobě automobilů, je každý kotel vyráběn individuálně. Bosch, dceřiná společnost společnosti Nefit, nasadila "filosofii nulové chybovostí". Kotle se přesouvají na montážní lince ve skupinách po čtyřech. Centrální PLC a pick-to-light systém signalizují, která část a v který okamžik by měla být namontována na kotel.

"S původním pick-to-light systémem museli montéři zhasnout světlo ručně po odebrání dílu z kontejneru. To vytvářelo chyby, jako je odebrání špatného dílu nebo zhasnutí špatného světla," říká Plasschaert. Stávající výrobní linky proto bylo třeba radikálně přepracovat a rekonstruovat. Nefit přivedl do projektu systémového integrátora Hollander Techniek.

Podstatné změny

"Inovativní hledisko nového systému spočívá ve faktu, že moduly pick-to-light jsou řízeny několika PLC a ne už z jednoho PC. Rozhodli jsme se ve prospěch sběrnicových I/O modulů BL67 společnosti Turck, které jsou mezi sebou propojeny přes Profinet, protože vstupní i výstupní signál lze sdružit do konektoru M12." Použitím modulárního systému vzdálených vstupů/výstupů BL67 je Netif v současné době schopen měnit rozdělení sběrných stanic i zpětně. Systém lze rychle namontovat, zabere málo místa, je bezúdržbový a lze ho snadno překonfigurovat.

Samotný systém pick-to-light byl dodán společností Turck. Důležitým rysem jsou použité sběrnicové I/O stanice Profinet a hotové kabely, které výrazně zkracují dobu montáže. To je významný benefit ve srovnání s předchozím systémem, který stále pracuje s jednotlivými senzory a sběrnými LED. Manuální vypínání světla odpadá, protože infračervený paprsek automaticky zaznamená ruku montéra. Zelená LED zhasne a signalizuje tak, že byl odebrán správný díl. Pokud montér odebere špatný díl z jiného kontejneru, světlo začne okamžitě svítit červeně. Systém pick-to-light, vyvinutý společností Banner, nešetří pouze čas, ale také podstatně snižuje možné chyby.

Autor
Marcel Vennemann, ředitel prodeje ve společnosti Turck BV, Holandsko

Select Country

Turck worldwide