Finální montáž - RFID řešení pro plně automatizovanou diagnostiku prosakování

Technologie RFID UHF detekuje průsaky v karoseriích vozidel

Při závěrečné inspekci nové vozy projíždějí postřikovacím systémem a jsou zkontrolovány na těsnost.

Plně automatizované systémové řešení od společnosti Turck je založeno na technologii RFID UHF a detekuje jakékoli průsaky do karoserie vozidla bez ručního zásahu. Za tímto účelem jsou samolepicí nosiče dat připevněny ke karoserii vozidla na všech příslušných místech. Tyto nosiče dat reagují na vlhkost změnou impedance. RFID brány umístěné před a za postřikovači čtou všechny datové nosiče. Systém porovnává hodnoty a hlásí chyby přímo systému MES.

Výhody

  • Toto systémové řešení zajišťuje, že průsaky v automobilech jsou diagnostikovány se 100% přesností
  • Pasivní RFID UHF tag může být připevněn k samotnému kovu a lze jej přečíst i na obtížně přístupných místech
  • Tag může zůstat v autě po celou dobu jeho životnosti a lze jej kdykoli přečíst
  • Různé varianty nosiče dat - tagu v kompaktním formátu 21,5 x 73 mm a s různými prodlužovacími pruhy

  • Za postřikovacím systémem čte druhá RFID brána datové nosiče

  • Nosič dat od společnosti Smartrac změní svou impedanci, pokud je vlhký

Select Country

Turck worldwide