Sledování toku materiálu na kombajnu

Po oddělení plevy od pšenice, lopatkový dopravník (nebo spirálový dopravník) přenese zrno do zásobníku. Během tohoto procesu optické závory kontrolují tok materiálu na dopravníku. Pokud se použijí válcové optické závory musejí být také navrženy vychylovací zrcadla. Společnost Turck nabízí optické závory společnosti Banner Engineering, které lze díky kompaktnímu pouzdru snadno namontovat z obou stran dopravníku na zrna. Robustní světelné závory mají silné EMC 200 V/m pro ochranu vůči rušení způsobeného světelným zářením a lze je použít i v teplotách až 90 °C.

VÝHODY:

  • Světelné závory TM18 v kompaktním pouzdře
  • Snadná montáž díky čočce se závitem, bez použití vychylovacích zrcadel
  • Dobrá elektromagnetická kompatibilita a odolnost vůči teplotě umožňuje bezchybné sledování materiálu

  • Jednocestné optické závory sledují tok materiálu v kombajnu

  • Spolehlivé sledování materiálu i v náročných podmínkách

  • Kompaktní jednocestná optická závora TM18

Select Country

Turck worldwide