Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Bezkontaktní ověřování dopravních nosičů

Senzory na přepravní paletě nebo nosičích dílů jsou připojeny do příslušných provozních stanic pomocí indukčních vazebních členů společnosti Turck. Vazební členy bezkontaktně přenáší data a energii. Dynamické párování navíc umožňuje spojení jednoho primárního členu s několika sekundárními členy. V kombinaci s I/O hubem společnosti Turck lze dokonce identifikovat nosič dílů bez další RFID instalace. S IO-Linkem lze přenést 16 I/O přes indukčního vazebního členu.

Výhody:

  • Indukční vazební členy NIC umožňují bezkontaktní přenos energie a dat mezi senzory/akčními členy a nosiči dílů
  • Příslušný nosič je unikátně identifikován prostřednictvím I/O hubu na nosiči dílů bez potřeby další identifikace
  • Vazební člen přenese 12 W přes vzduchovou mezeru širokou až 7 mm

  • Indukční vazební členy bezdrátově přenáší signál a energii

  • Obrobek je identifikován pomocí I/O hubu na nosiči

  • I/O hub TBIL

  • Indukční vazební člen NIC

Select Country

Turck worldwide