Jsou vhodné také pro malé rozvaděče modulárních strojů: Bariéry IMXK-Ex

Kompaktní interfaceové moduly pro modulární stroje

23/19 – Jednokanálové interfaceové moduly IMXK12 pro mělké rozvaděče na modulárních nebo mobilních strojích

Mülheim, 13. listopadu 2019

Společnost Turck rozšiřuje své portfolio interfaceových modulů o kompaktní jednokanálovou řadu IMXK pro mělké rozvaděče, které se běžně používají v modulárních strojích nebo mobilních aplikacích. S hloubkou pouhých 77 mm je řada IMXK o 35 procent kratší než nejnovější konvenční řada IMX. Pokud jde o přesnost a rychlost v reálných podmínkách, IMXK překonává srovnatelné typy zařízení s většími rozměry.

Moduly IMXK lze použít jako přidružené zařízení pro připojení jiskrově bezpečných polních zařízení v zóně 0. Samotný modul IMXK může být také namontován do rozvaděče v Ex v zóně 2. Všechny varianty mohou být navíc použity ve funkčně bezpečnostních obvodech až do SIL2. K dispozici jsou čtyři varianty: oddělovací spínací zesilovače pro digitální vstupní signály (IMXK12-DI), řídicí moduly ventilů pro digitální výstupní signály (IMXK12-DO), oddělovací převodníky pro analogové vstupní signály (IMXK12-AI) a moduly pro analogové výstupní signály (IMXK12-AO).

Zařízení jsou napájena 10…30 VDC, aby se kompenzovalo případné kolísání napětí a umožnil se provoz v palubních sítích 12 V. Široký rozsah provozních teplot od -25 do 70 °C je také vhodný pro použití v blízkosti strojů a motorů, kde jsou často přítomny vyšší teploty.

Více informací:

Select Country

Turck worldwide