Your Global Automation Partner

BÍLÁ KNIHA KE STAŽENÍ

Kurz úspěchu k decentralizované automatizaci

Tým individualistů vám pomůže rychleji se dostat do cíle. zůstaňte agilní a buďte připraveni na dynamickou změnu kurzu kdykoli.

Zjistěte více

Je čas vytáhnout plachty: Budoucnost automatizace začala

Dobře zavedený tým kompetentních jednotlivců často pracuje efektivněji než přísně hierarchická organizace. Pokud každý člověk rozumí své práci a konečnému cíli, nemusí centrální management rozhodovat o všem sám.

Efektivně automatizované stroje a závody minimalizují náklady, zajišťují kvalitu produktu a zaručují vysokou dostupnost pro výrobu. Odstraňte staré hierarchie a přesuňte odpovědnost na místní komponenty. Decentralizovaná automatizace také snižuje uvádění do provozu, dobu uvedení na trh a zjednodušuje rozšíření nebo přesun výrobních zdrojů. Modularizujte své závody a stroje - to vám dá nový stupeň volnosti ve výrobě.

Decentralizovaná automatizace: zákaznické výhody

Krátká doba uvedení na trh
 

 • Reagujte dynamicky na měnící se požadavky, a to i během fáze výroby
 • Před dodáním otestujte stroje a moduly strojů offline pomocí decentralizované logiky
 • Rychlá fáze návrhu díky opětovnému použití stávajících modulů

Rychlé uvedení do provozu
 

 • Snadné zapojení díky komponentám IP67 a použití konektorů
 • Celkové zmenšení nebo úplně odstranění ovládacích skříní, takže je zapotřebí výrazně méně kabeláže
 • Provedení továrních přejímacích zkoušek pomocí decentralizovaného řízení

Nižší náklady na stroj
 

 • Snížené náklady na konstrukci díky opětovnému použití stávajících modulů
 • Snížené náklady na pracovní sílu díky redukované kabeláži a mechanické práci
 • Výrazné snížení potřebných řídicích kapacit

Vyšší dostupnost

 • Menší závislost na centrálním řídicím systému snižuje rizika selhání
 • Místní monitorování stavu stroje umožňuje včasný zásah
 • Jednoduchá výměna modulů s nízkou konfigurací v případě poruchy

Decentralizace - další krok v evoluci automatizace

Automatizaci dominovaly hierarchie a dlouhé cesty rozhodování, ale úrovně jsou stále méně ohraničené

Nyní můžete využít senzory, které detekují opotřebení stroje, RFID tagy, které informují stroj o tom, zda je správně nakonfigurován pro další krok a co má dělat, nebo I/O moduly, které se rozhodují samostatně. Současnost a budoucnost automatizace již není možné umístit na úroveň klasické pyramidy automatizace. Decentralizované předzpracování redukuje strojní data do důležitých informací a pokládá základ nové éry automatizace.

Ponořte se hlouběji s našim dokumentem "Koncepty modulárního závodu"

Dokument zkoumá svět decentralizované automatizace a ukazuje příležitosti, které nabízejí decentralizovaná řešení ve strojírenství a logistice. Upozorňujeme, že dokument je v současné době k dispozici pouze v angličtině.

Tři části aplikace pro decentralizovanou automatizaci

Kontrola stavu

Výhodou autodiagnostiky na strojích a zařízeních je odlehčení zátěže na komunikačních linkách do centrálního řídicího systému. Informace se neposílají řídicímu systému, dokud není zjištěna chyba nebo anomálie. Moderní senzory a zařízení mohou samy rozhodnout, kdy dojde k anomálii.

Výhody:

Zvýšená dostupnost stroje díky monitorování stavu
Jednoduché použití informací o stavu díky efektivní redukci dat v terénu
Úspora PLC a komunikačních zdrojů

Modulární stroje

Decentralizovaná inteligence značně usnadňuje konstrukci modulárních strojů. Každý modul pracuje samostatně a dodává sousedním modulům - včetně centrálního řídicího systému, je-li to nutné - značně zjednodušená data se snadno použitelnými a servisně orientovanými rozhraními pro řídicí účely. IP67 PLC založená na CODESYS umožňují modularizaci řídicích programů. Dokonce i bezpečnostní aplikace mohou být zapojeny nebo řízeny decentralizovaným způsobem. Na samostatném modulu stroje nejsou potřeba žádné ovládací skříňky.

Výhody:

Rychlejší uvedení na trh s kratšími časy uvedení do provozu
Flexibilní rozšiřování
Méně chyb v důsledku předběžného testování modulů stroje

Průmyslové sledování výrobků

Technologie decentralizované identifikace umožňuje přímou komunikaci s nosiči obrobků a výrobků - a to i bez databáze. Produkt říká stroji, co má dělat. Toto nastavení nabízí různé výhody - od výrobních po poprodejní procesy.

Výhody:

Rychlejší procesy prostřednictvím předzpracování přímo v aplikaci
Úplná transparentnost prostřednictvím komplexního sledování - i bez databáze

Decentralizovaná automatizace v praxi

Turck vždy směřoval k decentralizované automatizaci. Mnoho zákazníků již objevilo výhody decentralizovaných řešení - zde je malý výběr úspěšných příběhů.

Bezpečnostní koncet IP67 chrání moduly strojů

Koncept pasivní bezpečnosti chrání moduly stroje u dodavatele. Výsledkem je kratší doba uvedení do provozu a lepší struktura nákladů.

Přečtěte si příklad úspěšné aplikace

Modulární dopravníkový systém pro výrobu baterií

PLC IP67 ovládají jednotlivé moduly dopravníkového systému decentralizovaným způsobem a zkracují dobu uvedení do provozu.

Přečtěte si příklad úspěšné aplikace

Sledování výroby pomocí RFID tagů

Kvalita a bezpečnost výroby dětské sedačky je monitorována bez PLC prostřednictvím decentralizovaného systému RFID.

Přečtěte si příklad úspěšné aplikace

IP67 PLC řídí logistický systém chladírenského skladu

Plně automatizovaný systém nakládání a vykládání nákladních vozidel je implementován v decentralizovaném řešení s TBEN-L-PLC.

Přečtěte si příklad úspěšné aplikace

I/O modul s integrovaným logickým ovládáním pro lis na papír

Kontrola a zobrazování úrovně naplnění papírenského lisu je řízeno I/O modulem s logikou ARGEE.

Přečtěte si příklad úspěšné aplikace

Decentralizovaná RFID kontrola farmaceutických výrobků

Trasovací RFID systém odstraňuje chyby balicího procesu

Přečtěte si poznámky k aplikaci

Chemické výrobní moduly s ethernet I/O systémem do prostředí s nebezpečím výbuchu

Procesní moduly Excom ethernet zapojené do sítě s nejvyšší hustotou signálů: paralelní přístup k datům a maximální dostupnost.

Přečtěte si poznámky k aplikaci

Modulární chemická výroba s technologií kompaktního rozhraní

Kompaktní moduly IMXK lze umístit do malých ovládacích skříněk na procesních modulech.

Přečtěte si poznámky k aplikaci

Připraveno na jakoukoli bouři: Výrobky pro decentralizovanou automatizaci

Obecně lze jakýkoli produkt použít v centralizované nebo decentralizované architektuře. Společnost Turck však má některé inovativní produkty, díky nimž jsou decentralizovaná řešení mnohem jednodušší.

CODESYS řídicí systémy

PLC s CODESYS jsou ideální pro modulární stroje, protože otevřený řídicí software umožňuje používání modulárních řídicích programů. Budete také těžit ze zkušeností a pracovních výsledků komunity CODESYS.

I/O moduly s funkcí logického řízení

Všechny I/O moduly Turck multiprotokolovým ethernetem jsou vybaveny schopností logického řízení. Programovací rozhraní ARGEE se používá k programování řídicích funkcí v modulu - bez psaní programového kódu, bez dalších nákladů.

Bezpečnostní moduly s integrovaným bezpečnostním kontrolérem

Blokové I/O moduly IP67 umožňují implementovat bezpečnostní funkce bez rozvaděčů. Bezpečnostní aplikace lze testovat offline pomocí bezpečnostního kontroléru a během normálního provozu je řídit decentralizovaným způsobem.

RFID čtecí / zapisovací hlavy a rozhraní

Ať už v ovládací skříni nebo přímo v terénu jako kompletní systém IP67: Technologie RFID může decentralizovat rozhodování a informace, což přispívá k větší flexibilitě a bezpečnosti procesů.

IO-Link produkty

Portfolio IO-Link společnosti Turck je působivě komplexní. Jako úplný poskytovatel zařízení zaručuje Turck snadnou integraci IO-Link zařízení do řídicího prostředí.

Operátorské HMI panely

Operátorské HMI panely se používají, pokud je třeba na stroji vizualizovat informace a zadávat příkazy. Řady TX100, 500 a 700 nabízejí působivou řadu rozhraní bez dalších nákladů na licence vizualizačního softwaru.

Nastavte plachty směrem k decentralizované automatizaci

Kontaktujte nás a my s vámi ukážeme potenciál decentralizovaných konceptů pro vaši produkci.

Prosím zadejte oslovení

Prosím zadejte své křestní jméno

Prosím zadejte své příjmení

Prosím zadejte název Vaší společnosti

Prosím zadejte město

Prosím zadejte zemi

Prosím zadejte Vaši emailovou adresu

Prosím zadejte telefonní číslo

Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a potvrďte zaškrtávací políčko

* Toto pole je vyžadováno!

#DigitalInnovationPark

Klíčovým tématem našich pravidelných aktualizací Digital Innovation Park je digitální návrh průmyslových procesů, decentralizované řízení aplikací podle potřeby a zpřístupnění příslušných dat.

Prozkoumejte nejnovější inovace Turck pro Průmysl 4.0 a IIoT.

to top