Snímače hladiny

Snímače hladiny

Uživatelé mohou využít příslušné výhody různých principů měření pro kontrolu nebo měření výšky hladiny. To záleží na faktorech, jako je například to, zda se jedná o granulát nebo kapalinu s pěnou na povrchu. Obdobně jsou vyžadována speciální řešení pro mont další...


Uživatelé mohou využít příslušné výhody různých principů měření pro kontrolu nebo měření výšky hladiny. To záleží na faktorech, jako je například to, zda se jedná o granulát nebo kapalinu s pěnou na povrchu. Obdobně jsou vyžadována speciální řešení pro montáž ve stísněných prostorech, v prostorech s nebezpečím výbuchu a ve zvláště hlubokých kontejnerech.

Společnost Turck nabízí komplexní portfolio zahrnující senzory pro různá média a prostředí, v kontaktu nebo bez kontaktu s médiem. Mezi ně patří např. kapacitní, magnetostrikční, optické a ultrazvukové senzory a zařízení s vedenou mikrovlnnou. méně...

Select Country

Turck worldwide