Velká šířka pásma, kompaktní, rychlý, robustní a bezpečný: Toto jsou vlastnosti ethernetového přepínače TBEN-L-SE-M2 od společnosti Turck

Řízené ethernetové přepínače v krytí IP67

25/19 – Přepínače TBEN-L společnosti Turck s vysokorychlostní gigabitovou páteřní sítí zaručují krátké doby cyklů a bezpečné operace v průmyslovém internetu věcí (IIoT)

Mülheim, 13. listopadu 2019

Společnost Turck tento rok na veletrhu SPS prezentuje kompaktní 10portové řízení přepínače se stupněm kdytí IP67. Robustní TBEN-L-SE-M2 umožňují díky své vysoké přenosové rychlosti až 1 Gbit/s značně zrychlit aplikace jako například výměna nástrojů. Přepínače jsou obzvlášť vhodné pro decentalizované instalace přímo na stroji a tím také redukují požadavky na vedení kabelů mezi rozvaděčem a ethernetovými stanicemi na stroji. Přepínače TBEN-L tak usnadňují cestu důsledné modularizaci ve výrobě strojů.

Řiditelné přepínače nabízení několik funkcí pro bezpečnou a efektivní organizaci průmyslových ethernetových sítí. Integrovaný firewall tak nabízí obousměrnou ochranu vůčí neautorizovanému přístupu a tím spolehlivě zvyšuje bezpečnost v průmyslovém internetu věcí (IIoT). Funkce NAT směrovače umožňuje stanicím, aby byly v sítích vyšší úrovně zastoupeny pod alternativními adresami. Portově založené přiřazení IP adresy umožňuje nastavení adresy stanice prostřednictvím webového rozhraní přepínače.

Přepínač může zvýšit dostupnost linek pomocí redundance médií (RSTP). Nastavením virtuálních sítí (VLAN) lze oddělit sítě výroby od správních sítí nebo přiřadit individuální šířky pásem každé VLAN a tak chránit síť vůči přetížení způsobenému broadcastovému vysílání. Funkce sledování vytížení každého portu poskytuje nepřetržitý přehled o využití šířka pásma v síti.

Kromě použití na výrobních linkách v automobilovém průmyslu, mohou být přepínače také použity ve vnitropodnikových logistických aplikacích i zemědělských strojích, kde podporují automatizaci zemědělských strojů díky vícesměrovému vysílání.

Select Country

Turck worldwide